20. června 2022

Opero, Salvátorská 931, Praha


Jak se dělají inovace

ve vzdělávání učitelů?

Závěrečná konference I. ročníku Otevřené výzvy

Harmonogram


8:00 - Registrace


9:00 - Začátek akce

9:00 - 9:05 - Zahájení a úvod (Petr Sucháček, vedoucí Otevřené výzvy)

9:05 - 9:15 - Úvodní slovo za Otevřeno a NF Abakus

9:15 - 9:35 - Je příprava budoucích pedagogů otevřena výzvám? (Dana Pražáková, ČŠI)


9:40 - 10:40

  • Zkvalitňování praxí inovací jejich reflexe (Miluše Vítečková)
  • Zážitková pedagogika v novém (Richard Macků)
  • Nebojme se prožívání – rozvoj emoční inteligence (Stanislav Michek)


10:40 - 10:55 - Pauza


11:00 - 12:00

  • Učíme (se) v kruhu (Martina Kurowski)
  • Na charakteru záleží (Jan Hábl)
  • Videozáznamy z výuky pro profesní přípravu učitelů (Jiří Havel)


12:00 - 13:30 - Oběd a networking

13:30 - 13:40 - Co nabízíme vzdělavatelům?


13:40 - 15:00

  • Studentské projekty k využití technologií ve vzdělávání (Lucie Rohlíková)
  • Společně ve třídě a společnosti s romskými žáky (Salim Murad)
  • Didaktika ze čtyř perspektiv (Karolina Duschinská)
  • Didaktická dílna TULKA (Miroslaw Slowik)


15:00 - 15:30 - Pauza


15:30 - 16:20 - Networking s inovátory

16:20 - 16:30 - Rozloučení a ukončení konference


Závěrečné zprávy z Otevřené výzvy I

Prostřednictvím formuláře si zažádejte o materiály a závěrečné zprávy z projektů. Rádi vám je zašleme!


Co je Otevřeno?

Jsme hnutí studentů a učitelů na pedagogických fakultách po celém Česku. Věříme, že cestou k proměně vzdělávání je dobrá příprava pedagogů. Pořádáme vzdělávací akce, pomáháme pedagogům růst a spolupracujeme na šíření dobré praxe a systémových změn. Více o Otevřenu.


Abakus

Abakus je nadační fond zakladatelů Avastu, který přináší nástroje pozitivní změny do české společnosti. Zaměřuje se na nelehká společenská témata včetně rozvoje systémových změn ve vzdělávání. Ve spolupráci s Otevřenem chce podporovat projekty, které se propíšou do každodenní výuky žáků a studentů na všech stupních škol a připraví je na výzvy 21. století. Více na www.abakus.cz.

Otevřená výzva

Otevřená výzva je společným programem Otevřena a nadačního fondu Abakus. Jejím cílem podpora inovací předmětů na pedagogických fakultách v Česku, které se zaměřují na rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí budoucích učitelů.


web Otevřené výzvy

V rámci I. ročníku Otevřené výzvy jsme na podzim 2020 z celkových 36 přihlášených vybrali deset projektů inovujících přípravu pedagogů.

OPERO

Salvátorská 931

Praha (mapa)

8.30 - 17.00

20. června

kontakt: Petr Sucháček

vedoucí programu Otevřená výzva

petr.suchacek@otevreno.org

20. 6. 2022